En bra arbetsplats harmonierar människor och verktyg

demo-clip-heptagon
Jessica Ericsson

0

Digitalisering börjar inifrån. Verksamheter som vill bli framgångsrika i den digitala eran måste börja med sig själva – i sitt eget DNA. Att skapa en bra digital arbetsplats är en av de viktigaste strategiska aktiviteterna de kommande åren. Idag värderas personalisering, flexibilitet, och digitala lösningar högt på arbetsplatsen. För att lyckas i en tid med snabb förändring, globalisering och ökade krav behöver människor, arbetssätt och verktyg harmonieras.

 

Medarbetarupplevelse

Den digitala arbetsplatsen är inte ett kontor eller ett skrivbord eller ett internt system – det är en användarupplevelse och vi tycker att alla funktioner måste definieras av användarens behov. Medarbetare i sin roll som konsumenter (användare) är vana vid väl utformade och användarvänliga digitala tjänster. Det innebär att högkvalitativa funktioner som signalerar varumärke och företagskänsla och samtidigt är bra designade kommer att öka engagemanget och definiera hur anställda upplever sin arbetsplats. Medarbetarresan är idag lika viktig som kundresan.

 

Innehåll före kanal

Vi tror att om kärnan i den digitala arbetsplatsen är ett koncept snarare än ett system kommer den att ha en bättre chans att vara framtidssäkrad. Användarnas behov bestämmer vilka komponenter som definierar konceptet idag, men detta kommer givetvis att förändras över tid. Ett tydligt koncept fungerar som en ledstjärna, vilket gör det enkelt att testa nya idéer, applikationer och lösningar – och säkra ett smidigt och agilt sätt att arbeta.

En kanal eller ett verktyg har kort livslängd och ska vara lätt att byta ut, nya applikationer kommer alltid att dyka upp. I motsats till det lever innehålls- och kommunikationsinitiativen längre. Vi vet inte säkert vad imorgon har att erbjuda, men vi kan förbereda oss genom att utforma en flexibel plattform där det blir enkelt att lägga till och ta bort verktyg och tjänster.

 

Från bygga till sortera och välja

Ett enda system kan sällan lösa alla problem, istället handlar det om att kartlägga alla användarnas behov, situationer, motivation och beteenden och från den utgångspunkten designa lösningar och välja rätt verktyg. Att närma sig uppgiften ur ett konceptperspektiv skapar ett sammanhang där det är naturligt för alla användare att skapa, hitta och dela information, oavsett situation eller enhet.

Leave a Reply