Engagera ditt team med en genomtänkt digital upplevelse

demo-clip-heptagon
Jessica Ericsson

0

Engagera och aktivera genom den digitala arbetsplatsen

Vi ser inte på den digitala arbetsplatsen som en teknisk lösning, utan som en medarbetarupplevelse. En bra arbetsplatsupplevelse är ett ekosystem av verktyg som gör det möjligt för medarbetare att genomföra olika uppgifter, stödja dem i sin roll, bidra till att arbeta mer effektivt och skapa värde när det gäller företagskultur och collaboration – eller snarare co-creation. När den digitala arbetsplatsen underlättar den dagliga verksamheten kommer dina anställda att vara frekventa besökare och bidra till ett bra innehåll. Medarbetare som kan arbeta smartare och effektivare, gör att verksamheten kan dra nytta av ökad produktivitet, mer strömlinjeformade processer, minskade kostnader och förbättrade tjänster.

 

Vår approach

Ett enda system kan sällan lösa alla problem, istället handlar det om att kartlägga alla användares behov, situationer, motivation och beteenden och från den utgångspunkten designa lösningar och välja rätt verktyg. Att närma sig uppgiften ur ett konceptperspektiv skapar ett sammanhang där det är naturligt för alla användare att skapa, hitta och dela information, oavsett situation eller enhet. Information måste ordnas och presenteras på ett användarvänligt sätt. Vi tittar på den digitala plattformen som startpunkt; en hub eller ett nav, dit användaren kommer med ett uppdrag att göra ett jobb. Syftet med plattformen är att hjälpa användaren att göra sitt jobb – enkelt, säkert och snabbt. Funktioner och lösningar som signalerar varumärke och värderingar och är väl-designade kommer att vara verktyg som används, förfinas och utvecklas över tid.

Leave a Reply