Om oss

Vi designar digitala arbetsplatser genom vårt koncept Workplace Experience.
Tillsammans med våra kunder skapar vi en arbetsplatsupplevelse som lever upp till medarbetarnas allt högre krav på sin digitala arbetsplats. En bra digital arbetsplats bidrar till engagemang och kreativitet och ökar samarbete, kommunikation och produktivitet – tack vare verktyg anpassade till dagens sätt att leva och kommunicera.
För oss handlar den digitala arbetsplatsen inte om verktyg utan om människor. Därför menar vi – börjar en bra medarbetarupplevelse alltid med användaren – inte med tekniken.

SÅ JOBBAR VI

PROCESS

RESEARCH
reasearch.svg arrow.svg
Brief och motbrief
Definiera uppdraget
ANALYS
analysis.svg arrow.svg
Användarens dagliga uppgifter
Hitta "pains"
Hitta "gains"
Skapa ”job stories”
STRATEGI & INSIKT
strategy.svg arrow.svg
Lära känna användarna
Varumärke och vision
Purpose
Positionering
KONCEPT
concept.svg arrow.svg
Idé och koncept
Funktioner
Aktivering
Engagemang
DEFINIERA MVP
mvp.svg
Val av teknik
Lösningsdesign
Förfina och iterera
Planera genomförande 

METODER

CO-CREATION

wx_devider_cocreation
För oss betyder begreppet co-creation att vi jobbar nära dig genom hela processen. För att skapa en optimal medarbetarupplevelse bygger och designar vi alltid upplevelsen utifrån användarnas behov. Vi fokuserar på att skapa ett levande koncept som tillåter att nya verktyg och funktioner läggs till och tas bort löpande, allt eftersom att behoven förändras och tekniken utvecklas. På så sätt skapar vi en engagerande medarbetarupplevelse och ett hållbart koncept för framtiden.

MOTIFICATION

wx_devider_motification
Att motivera sina medarbetare är ofta en av de mest utmanande aspekterna för ett företag. Motivation är därför en viktig del i vårt koncept. Vi kallar modellen för att driva motivation på kort och lång sikt Motification. Genom att kombinera motivation med gamification-mekanismer – d.v.s sådant som gör saker och ting roligare och driver engagemang – fokuserar vi på vilka beteenden vi behöver stimulera för att öka medarbetarnas aktivitet och intresse.

Engagera ditt team med en genomtänkt digital upplevelse

Engagera och aktivera genom den digitala arbetsplatsen Vi ser inte på den digitala arbetsplatsen som en teknisk lösning, utan som...
Read More

En bra arbetsplats harmonierar människor och verktyg

Digitalisering börjar inifrån. Verksamheter som vill bli framgångsrika i den digitala eran måste börja med sig själva – i sitt...
Read More

Mission Model Canvas ger rätt fokus i din workshop

När vi jobbar med nulägesanalys och önskat läge använder vi Mission Model Canvas (MMC)  Fördelarna vi ser med att använda MMC...
Read More

KUNDER